عشقولانه ها

گویند رمز عشق مگوئید و مشنوید××××مشکل حکایتیست که تقریر می کنند

عكسهاي نامزدي فرح ديبا و شاه پهلوي

اگر انگيزش ازدواج و طلاق شاه و فوزيه در پرده ابهام ماند، ازدواج شاه با ثريا بسيار روشن بود. و جدايي آنها هيچ سببي جز سترون بودن ثريا نداشت. خاندان سلطنت ” وارث “ مي‌خواست و دربار ” وليعهد“. بدين ترتيب ” ايل“ ثريا اسفندياري بختياري جاي خود را به ” طايفه“ فرح ديبا داد، براي به دنيا آوردن ” فرزند“ آن هم ” پسر“.


شيوه موروثي سلطنت، در عمل هيچ جايي براي ” دفاع از حقوق زن“ باقي نگذاشته بود. سرانجام وليعهد به دنيا آمد، رضا پهلوي؛ آنكه سلطنتش تقدير نبود.

 

 

 

 

فرح ديبا در دوران نامزدي با محمدرضا پهلوي

 

 

 

 

فرح ديبا در منزل دايي خود محمدعلي قطبي هنگام عزيمت به دربار و ديدار با محمدرضا پهلوي براي اولين بار

 

 

 

 

 

 

 

 

فرح ديبا به همراه محمدعلي قطبي و غلامعلي سيف ناصري هنگام عزيمت به دربار و ديدار با محمدرضا پهلوي براي اولين بار

 

 

 

 

فرح ديبا به هنگام خريد لباس نامزدي در پاريس

 

 

 

 

فرح ديبا به هنگام بازگشت به ايران پس از خريد لباس نامزدي ار پاريس 1. فرح ديبا 2. ابوالفتح آتاباي 3. فريده ديبا 4. لوئيز قطبي 5. محمدعلي قطبي

 

 

 

 

فرح ديبا در ايام نامزدي با محمدرضا پهلوي در اپراي پاريس

 

 

 

مصاحبه خبرنگار مجله اطلاعات بانوان با فرح ديبا در دوران نامزدي (15/9/1338)

 

 

 

فرح ديبا در منزل محمدعلي قطبي

 

 

 

محمدرضا پهلوي و فرح ديبا در دوران نامزدي در آرامگاه رضاشاه

 

 

 

 

عزيمت فرح ديبا به كاخ مرمر براي شركت در مراسم جشن نامزدي با محمدرضا پهلوي از راست: اردشير زاهدي، فرح ديبا و فريده ديبا

 

 

 

 جشن نامزدي محمدرضا پهلوي و فرح ديبا در كاخ مرمر از راست: تاج‌الملوك پهلوي، محمدرضا پهلوي و فرح ديبا

 

 

 

 

جشن نامزدي محمدرضا پهلوي و فرح ديبا در كاخ مرمر از راست: اشرف پهلوي، شهناز پهلوي، تاج‌الملوك پهلوي، محمدرضا پهلوي و فرح ديبا

 

 

 

 

محمدرضا پهلوي و فرح ديبا در دوران نامزدي در مراسم جشن ازدواج فاطمه پهلوي و محمد خاتمي 1. فرح ديبا 2. فاطمه پهلوي 3. محمدرضا پهلوي 4. شهناز پهلوي 5. فريده ديبا

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و دوم اسفند ۱۳۸۵ساعت 21:18  توسط پیمان  |